Sprawozdania finansowe za 2020 rok

03.06.2021

Sprawozdania finansowe za 2020 rok:

- Bilans jednostki

- Rachunek zysków i strat jednostki

- Wprowadzenie do sprawozdania finasowego - załącznik nr 1

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki


Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 431
7.02.2023 // mosir.pl/BIP