Archiwum              

ZAPYTANIE O CENĘ

2002-11-15
Obejrzano 1384 razy
W związku z przystąpieniem Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie do realizacji zadania pt.
„Zakup dźwigu basenowego dla osób niepełnosprawnych”,
zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu w trybie zapytania o cenę.
1. Przedmiot zamówienia :
- przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia do podnoszenia i opuszczania osoby niepełnosprawnej do basenu w Pływali Krytej Miejskiego Ośrodka Sportu w Częstochowie ul. Dekabrystów 43.
2. Opis przedmiotu zamówienia :
- przedmiotem zamówienia jest zakupienie dźwigu basenowego dla osób niepełnosprawnych z napędem ręcznym lub hydraulicznym.
3. Oferta powinna zawierać :
- nazwę i adres oferenta
- oświadczenie o spełnieniu warunków w art.22 pkt.2 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych (Dz.U. 76, poz. 344)
- kwotę całkowitą, która winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z kosztami transportu jak również przeszkoleniem pracowników MOSiR w zakresie obsługi urządzenia.
4. Przy dokonaniu wyboru oferenta będzie wzięte pod uwagę :
a. całkowita cena zamówienia .................
b. proponowany okres gwarancja .............
5. Oferty należy składać w zalakowanych kopertach z napisem „ dźwig basenowy” do dnia 24. 11. 2002 roku do godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Częstochowie ul. Dekabrystów 43.
6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2002 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej MOSiR Częstochowa ul. Dekabrystów 43.
7. Informacji udzielają :
Marian Dziewoński tel. (0-34) 372-07-83, 372-07-85,
Zbigniew Klubicki tel. {0-34) 363–45-27