Archiwum              

PRZETARG

2002-12-02
Obejrzano 1615 razy
W związku z przystąpieniem Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie do realizacji zadania
pt. „Zakup programów komputerowych ”,
zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu w trybie zapytania o cenę.

1.Przedmiot zamówienia :
-przedmiotem zamówienia jest zakup licencjonowanych programów komputerowych do pracy biurowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Częstochowie ul. Dekabrystów 43.

2. Opis przedmiotu zamówienia :
- pakiety Office szt 5
- Windows 98 szt 6
- Corel Draw , Photo 8.0 lub nowsze szt 2
Uwaga: Wszystkie programy winny być w wersjach polskich.

3.Oferta powinna zawierać :
- nazwę i adres oferenta
- oświadczenie o spełnieniu warunków w art.22 pkt.2 Ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r O zamówieniach publicznych (Dz.U. 76, poz. 344)
- kwotę całkowitą, która winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z kosztami transportu, jak również przeszkoleniem pracowników MOSiR w zakresie obsługi urządzenia.

4. Przy dokonaniu wyboru oferenta będzie wzięte pod uwagę :
a. całkowita cena zamówienia w rozbiciu na poszczególne programy .................
5.Oferty należy składać w zalakowanych kopertach z napisem „ programy komputerowe” do dnia 05. 12. 2002 roku do godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Częstochowie ul. Dekabrystów 43.

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 05.12.2002 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej MOSiR Częstochowa ul. Dekabrystów 43.

7. Informacji udziela : Pan Jarosław Makles tel. (034) 372-07-83, 372-07-85 e-mail: j.makles@mosir.pl