Archiwum              

40 lat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie

2019-05-23
Obejrzano 3631 razy

W miniony piątek, 17 maja 2019 r., częstochowski MOSiR świętował Jubileusz 40 lat działalności. Podczas okolicznościowej uroczystości, która zgromadziła blisko 230 osób, samorządowe władze Miasta Częstochowy reprezentowane były przez Pana Krzysztofa Matyjaszczyka – Prezydenta Miasta Częstochowy, Pana Zdzisława Wolskiego - Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy oraz Pana Jarosława Marszałka - I Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy. Wśród gości nie zabrakło radnych Miasta Częstochowy, przedstawicieli sponsorów i darczyńców Ośrodka, działaczy ruchu olimpijskiego, prezesów związków i klubów sportowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli  placówek oświatowych i wychowawczo-opiekuńczych, prezesów spółek miejskich i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy, przedstawicieli podmiotów gospodarczych ściśle współpracujących z Ośrodkiem oraz pracowników Urzędu Miasta Częstochowy. W imprezie udział wzięli oczywiście również obecni i emerytowani już pracownicy MOSiR-u. Wśród nich można było spotkać dwóch pierwszych dyrektorów Ośrodka - Pana Krzysztofa Stefańczyka oraz Panią Marię Olejniczak. 
Spotkanie było doskonałym przyczynkiem do wspomnień, podsumowań, ocen i rozmów o przyszłości. Stało się także okazją do wręczenia licznych podziękowań i wyróżnień, zarówno gościom, jak i pracownikom MOSiR-u.
Warto podkreślić, że z okazji Jubileuszu 40 lat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie, 13 maja br., w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach miała miejsce uroczystość wręczenia 14 pracownikom Ośrodka odznaczeń państwowych.
„Medalem za długoletnią służbę” – odznaczeniem nadanym  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”, uhonorowani zostali:

„Medalem Złotym za Długoletnią Służbę ”
Małgorzata Górska
Małgorzata Hiszpańska
Marek Jackowski
Dariusz Kołodziejczyk
Anna Komender
Sylwester Ładniak
Tomasz Łuszcz
Witold Skaszczyk
Jacek Sowiński
Teresa Ślęzak

„Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”
Andrzej Mrożek 
Dorota Wójcik

„Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę”
Alina Caban 
Marcin Mazik

Podczas piątkowego Jubileuszu wyżej wymienione osoby otrzymały z rąk Pana Krzysztofa Matyjaszczyka – Prezydenta Miasta Częstochowy listy gratulacyjne. 
Bardzo interesującą część imprezy stanowiła premierowa projekcja filmu przygotowanego specjalnie na okoliczność 40-lecia Ośrodka, który opowiada o historii częstochowskich obiektów sportowych i bieżącej działalności Ośrodka.
Film pt. „ MOSiR w Częstochowie. 40 lat dla sportu i rekreacji.” można obejrzeć klikając <tutaj>.