Archiwum              

Komunikat końcowy

2004-10-28
Obejrzano 1203 razy
        Dnia 27 października 2004r. w Hali Sportowo-Widowiskowej „Polonia”, Dekabrystów 43, odbyła się
VI Halowa Olimpiada Sportowa „Sprawni Inaczej”.

Impreza zorganizowana została przez:
      -Urząd Miasta Częstochowy,
      -Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
      -Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne „Betel”,
      -Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie.

      W zawodach udział wzięło blisko 500 osób reprezentujących następujące placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Gimnazjum Katolickie, Szkoła Podstawowa nr 43, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Integracja”, Zespół Szkół Specjalnych nr 45, Dom Dziennego Pobytu dla Osób Upośledzonych Umysłowo, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, Szkoła Podstawowa nr 23, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku, Zespół Szkół Nr 28, Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5, Szkoła Podstawowa nr 17, Gimnazjum nr 8, Zespół Szkół nr 1, Szkoła Podstawowa nr 53.
        Olimpiadę uatrakcyjniły przygotowane przez organizatorów pokazy minispeedwaya oraz pracy psa policyjnego.

        Wszyscy zawodnicy uczestniczyli także w poczęstunku przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie.
        Nad porządkiem imprezy czuwali harcerze z 10 Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej „Niespokojni” oraz uczniowie z Gimnazjum Nr 12.

        Podczas imprezy obecny był p. Zdzisław Jacek Betnarski Z-ca Prezydenta Miasta Częstochowy , który dokonał uroczystego otwarcia i zamknięcia imprezy oraz p. Małgorzata Górska Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy.