Archiwum              

Lato w mieście 2006

2006-06-22
Obejrzano 1434 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Częstochowie informuje, iż na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Miasta Częstochowy, podjęta została decyzja

o nieodpłatnym wstępie na Pływalnie Letnie (Dekabrystów 45 i Sobieskiego 5) dla grup zorganizowanych uczestniczących w tegorocznej akcji wypoczynku LATO W MIEŚCIE 2006.

Z bezpłatnego wstępu może skorzystać wyłącznie grupa dzieci i młodzieży, składająca się z min. 10 osób, z osobami upoważnionymi przez organizatora wypoczynku do roli opiekunów grup (1 opiekun/10 dzieci).

Przed wejściem na pływalnie należy sporządzić listę osób wg wzoru, zawierającą dane personalne uczestników oraz opiekuna grupy. Listę należy opatrzyć pieczątką organizatora wypoczynku i podpisem upoważnionego przedstawiciela. Ponadto opiekun grupy na żądanie obsługi pływalni powinien okazać dokument ze zdjęciem, potwierdzający jego dane personalne.

Z bezpłatnych wejść na pływalnię można korzystać do końca wakacji tj. 31 sierpnia br. w godzinach otwarcia pływalni (liczba wejść do wyczerpania zakupionej przez Urząd Miasta usługi w MOSiR).