Przetargi              

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2013-03-19
Obejrzano 1876 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 43, tel. 034 3720783, fax. 034 3720785, e-mail: mosir@mosir.pl, strona: www.mosir.pl  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. dostawa sprzętu do pielęgnacji trawiastych boisk o nawierzchniach naturalnych – 3 części: aerator wgłębny, skaryfikator i piaskarka na Miejski Stadion Piłkarski "Raków", Częstochowa, ul. Limanowskiego 83.

Część nr 1:  Aerator wgłębny

wybrano ofertę:

Sial W.Kimber B.Kimber Spółka Jawna
71-531 Szczecin, ul. Boguchwały 1

Cena oferty brutto: 55 965,00 zł.

Część nr 2:  Skaryfikator

wybrano ofertę:

Perfetto Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Spółka Jawna
61-680 Poznań, ul. Żywokostowa 13

Cena oferty brutto: 12 915,00 zł.


Część nr 3:  Piaskarka

wybrano ofertę:

Perfetto Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Spółka Jawna
61-680 Poznań, ul. Żywokostowa 13

Cena oferty brutto: 10 455,00 zł.


Uzasadnienie wyboru:
Oferty spełniają wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskały największą ilość punktów obliczonych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, kryterium i jego wagą dla poszczególnych części zamówienia.