Przetargi              

Dzierżawa lokalu pod gastronomię na Pływalni Krytej

2013-05-21
Obejrzano 2885 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie lokalu gastronomicznego o pow. 34 m² (2 pomieszczenia zaplecza i kiosk do sprzedaży – patrz zdjęcie) położonego na terenie Pływalni Krytej przy Al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie.
Oferty z propozycją stawki za 1 m², należy składać do dnia 30 czerwca 2013 r. w siedzibie MOSiR (pok. 109).
Wraz z ofertą należy złożyć kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej (lub dokument równoznaczny) - branża gastronomiczna.
Ogólne warunki:
- okres obowiązywania umowy – 3 lata,
- do kwoty czynszu doliczane będą opłaty za media zgodnie z wskazaniami liczników + ryczałt za 3m³ wody i ryczałt za CO ok. 70 zł/m-c,
- w okresie przerwy technologicznej na Pływalni (lipiec lub sierpień) dzierżawca zwolniony zostanie z czynszu.
Osoby zainteresowane wizją lokalu i obiektu proszone są o kontakt z Kierownikiem Pływalni Krytej, P. Zbigniewem Klubickim tel. 034 363 45 27 (pn-pt. godz. 7.30 – 15.00).