Przetargi              

Dzierżawa Campingu "Oleńka"

2012-12-14
Obejrzano 2425 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie zaprasza osoby prawne lub fizyczne zainteresowane dzierżawą Campingu „Oleńka” przy ul. Oleńki 22/30 w Częstochowie do kontaktu z głównym specjalistą MOSiR p. Marcinem, Świtałą, tel.: 34 372-26-29, e-mail: m.switala@mosir.pl
Zapytania i ewentualne oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2012 r.
Opis przedmiotu dzierżawy:...

Więcej
 

Dzierżawa lokali w nowej Hali

2012-10-15
Obejrzano 2584 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie zaprasza osoby oraz firmy zainteresowane dzierżawą i adaptacją lokali gastronomicznych (restauracja, bufety) oraz pomieszczeń pod Centrum Odnowy Biologicznej (docelowe przeznaczenie:  masaż, sauna, hydroterapia, siłownia, fitness itp.) znajdujących się w nowo wybudowanej Hali Sportowej Wielofunkcyjnej w Częstochowie  na...

Więcej
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2011-12-20
Obejrzano 2415 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, 42-215 Częstochowa, ul. Dekabrystów 43, tel. 034 3720783, fax. 034 3722630, e-mail: mosir@mosir.pl, strona: www.mosir.pl  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. Dostawy urządzeń stanowiących podstawę systemu CCTV na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", Częstochowa, ul. Limanowskiego 83.

Numer postępowania MOSiR.IV-341-33/11 - wybrano ofertę: SELW-2 Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Staszica 27. Cena oferty brutto: 247 899,46 zł.

Więcej
 

Ogłoszenie

2011-12-08
Obejrzano 1498 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę urządzeń stanowiących podstawę systemu CCTV na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", Częstochowa, ul. Limanowskiego 83.

Więcej
 

Unieważnienie postępowania - dotyczy zamówienia publicznego nr MOSiR.IV-341-28/11

2011-12-06

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie unieważnia postępowanie przetargowe na Dostawę i montaż urządzeń stanowiących podstawę systemu CCTV na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", Częstochowa, ul. Limanowskiego 83.

Postępowanie unieważnione jest, ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7).
 

 

Ogłoszenie

2011-11-28
Obejrzano 1893 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę i montaż urządzeń stanowiących podstawę systemu CCTV na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", Częstochowa, ul. Limanowskiego 83.

Więcej
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2011-04-13

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wspólną organizację
i przeprowadzenie na terenie Miasta Częstochowy, w dniu  01.08.2011 r., rozpoczęcia wyścigu oraz Startu Honorowego do II etapu 68. Tour de Pologne UCI World Tour.

wybrano ofertę:

"Lang Team" Spółka z o.o.
Warszawa ul. Pachnąca 81

 

Przetarg

2011-02-10
Obejrzano 1805 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie lokalu gastronomicznego o pow. 96,5 m2 (w tym zaplecze 36m2 i wydzielone pomieszczenie 9m2) położonego na Miejskim Stadionie „ARENA Częstochowa” przy ul. Olsztyńskiej 123/127 w Częstochowie...

Więcej
 

Przetarg

2011-01-21
Obejrzano 3139 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup energii elektrycznej dla obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, parkingów. ...
 

Więcej
 

Przetarg

2011-01-03

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie lokalu gastronomicznego o pow. 34 m2 położonego na terenie Pływalni Krytej przy Al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie.

Oferty z propozycją stawki za 1 m2 należy składać, w zaklejonych kopertach, do dnia 15 stycznia 2011 r. w siedzibie MOSiR - Dekabrystów 43 (pok.109). Informacji  udziela p. Zbigniew Klubicki tel. 034 363 45 27; 0-602 685 097.