Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 11867-2011 z dnia 2011-01-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
Zestawienie punktów odbioru wraz z warunkami rozliczeń stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy będącym załącznikiem nr 2 do specyfikacji. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo...
Termin składania ofert: 2011-01-20

Numer ogłoszenia: 5126 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11867 - 2011 data 11.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3720783, fax. 034 3720785.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: