Archiwum              

1 czerwca otwieramy pływalnie kryte

2021-06-03
Obejrzano 1841 razy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, od 1 czerwca planujemy otworzyć pływalnie kryte administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Obiekty przy Al. Niepodległości 20/22 i przy Al. NMP 56 w chwili obecnej przechodzą ostatnie przygotowywania do ponownego przyjęcia klientów.

Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa” funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 22.00, a w soboty, niedziele i święta w godz. od 8.00 do 20.00. Od 1 czerwca wszystkie godziny dla klientów indywidualnych będą ogólnodostępne. O wszelkich zmianach informować będziemy na bieżąco na stronie www.mosir.pl

Pływalnia Kryta przy Al. Niepodległości funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 22.00, a w soboty, niedziele i święta w godz. od 8.00 do 20.00. UWAGA!!! W związku z tym, że obiekt jest głównie wykorzystywany przez grupy zorganizowane, harmonogram godzin ogólnodostępnych zostanie wkrótce podany do informacji. 

Nadmieniamy, że ww. obiekty funkcjonować będą zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszelkie informacje, w tym regulaminy, cenniki, numery telefonów, itp. dostępne są na stronie www.mosir.pl w zakładce Obiekty.