Archiwum              

Wynik przetargu

2009-12-31
Obejrzano 3258 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. Zakupu energii elektrycznej dla obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, parkingów.

wybrano ofertę:

ENERGA - OBRÓT SA, 80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 29

Cena oferty netto: 326 414,83 zł.