Przetargi              

Ogłoszenie

2020-10-12
Obejrzano 2939 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na

dzierżawę powierzchni w Parku Wodnym Częstochowa przy ul. Dekabrystów 45 przez okres 36 miesięcy, wraz z przekazanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie (dalej MOSiR) wyposażeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Procedurę przetargową, warunki udziału w postępowaniu, kryteria ocen, wymagania wobec dzierżawcy, termin oraz miejsce i sposób składania ofert określa Regulamin przetargu wraz z załącznikami.
UWAGA!!! Do przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843).