Przetargi              

Ogłoszenie

2021-02-04
Obejrzano 2922 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie ogłasza przetarg pisemny ograniczony na

dzierżawę Miejskich Kortów Tenisowych przy ul. 3 Maja 1 w Częstochowie przez okres
od podpisania umowy (momentu przekazania) do 31.12.2023 r., wraz z przekazanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie wyposażeniem,

na prowadzenie działalności sportowej i usługowej.

Procedurę przetargową, warunki udziału w postępowaniu, kryteria ocen, wymagania wobec dzierżawcy, termin oraz miejsce i sposób składania ofert określa Regulamin.
UWAGA!!! Do przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2019).