Obraz z kamery jest wyłączną własnością MOSiR w Częstochowie
Wykorzystywanie bez zgody będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej.