Hala Sportowo-Widowiskowa "POLONIA", ul. Dekabrystów 43 w Częstochowie

Kierownik obiektu: Dawid Wytrzymały,
tel. 34-3722627, e-mail:
hala@mosir.pl
Aktualizacja karty: 25.04.2024 r.

 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Obiekt znajduje się przy ul. Dekabrystów 45. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej. Do obiektu można się dostać schodami bądź pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami, która zabezpieczona jest barierką. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi otwierane są ręcznie. Bezpośrednio przy wejściu znajduje się portiernia z całodobową obsługą.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia umiejscowione na parterze budynku (portiernia, korytarze, szatnie, arena sportowa). Na arenę wjazd podjazdem od strony lewego sektora areny. W budynku nie ma windy. Dostęp do pomieszczeń w piwnicy lub na piętrach tylko po schodach lub z pomocą obsługi obiektu.

3. Opis dostosowań, na przykład: toalety, informacje w języku Braille'a.

Po wejściu do budynku, na przeciwko drzwi wejściowych, na ścianie po prawej stronie, zamontowana jest tablica wykonana w języku Braille'a, która  odwzorowuje rozmieszczenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych na parterze obiektu. Przy pomieszczeniach oznaczonych na ww. tablicy w języku Braille'a znajdują się tabliczki informacyjne wykonane również w języku Braille'a. W budynku znajdują się dwie szatnie z węzłami sanitarnymi, dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz oddzielna toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnościami z wejściem bezpośrednio z korytarza.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu w sąsiedztwie pochylni wytyczone i oznaczone znakami poziomymi i pionowymi zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w odległości ok. 10m od wejścia do budynku Hali.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W obiekcie jest zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, pętli indukcyjnych i informacji głosowych.

Obiekt posiada możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online. Brak informacji głosowych.

7. Inne istotne informacje.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dane kontaktowe do osób udzielających informacji/pomocy: 34-3722620.