Miejskie Korty Tenisowe, ul. 3 Maja 1 w Częstochowie

Obiekt wydzierżawiony, dzierżawca - Włodary Tenis Junior Fundacja
tel. 605 475 548
Aktualizacja karty: 21.03.2024 r.

Obiekt  wydzierżawiony zewnętrznemu podmiotowi.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do obiektu zlokalizowane jest od ul. 3 Maja. Do budynku można się dostać schodami bądź podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami zabezpieczonym barierką. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi otwierane są ręcznie.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku (hol, szatnie, toalety, restauracja). Na piętro w budynku można dostać się tylko schodami. W budynku nie ma windy.

3. Opis dostosowań, na przykład: toalety.

Na obiekcie znajduje się osobna toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na terenie obiektu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Parking dla klientów znajduje się wzdłuż ulicy 3 Maja – strefa płatnego parkowania.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W obiekcie jest zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami (regulamin obiektu).

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, informacje głosowe i pętle indukcyjne.

Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online. Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnej.

7. Inne istotne informacje.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez: oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dane kontaktowe do osób udzielających informacji/pomocy: 605 475 548.