Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie

Kierownik obiektu: Dawid Wytrzymały
tel. 34-3683658, e-mail:
stadion.la@mosir.pl

Aktualizacja karty: 21.03.2024 r.

 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejścia bezpośrednio na trybuny i na bieżnię stadionu oraz do budynku administracyjnego  zlokalizowane są od ul. Dąbrowskiego. Wejście do budynku przez drzwi otwierane ręcznie.

Wejście na część otwartą stadionu dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się z poziomu chodnika przy budynku administracyjnym oraz przez bramę wjazdową przy wiacie magazynowej, zlokalizowanej w południowej części obiektu (bezpośrednie dojście na płytę stadionu).

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku administracyjnym, w którym mieszczą się pomieszczenia biurowe, socjalno-szatniowe i siłownia, wejście tylko po schodach lub z pomocą obsługi obiektu. Budynek nie posiada windy.

3. Opis dostosowań, na przykład: platformy, toalety.

Wejście na trybuny możliwe jest od strony budynku administracyjnego za pomocą platformy dla osób z niepełnosprawnościami oraz schodów, a także od strony wiaty magazynowej  za pomocą platformy dla osób z niepełnosprawnościami i schodów. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana jest pod trybunami od strony wiaty magazynowej. Dostęp do niej możliwy jest za pomocą platformy dla osób z niepełnosprawnościami oraz schodów z poręczą po prawej stronie. Wejście na bieżnię stadionu możliwe jest od strony budynku administracyjnego za pomocą platformy dla osób z niepełnosprawnościami oraz schodów, a także bramą wjazdową od strony wiaty magazynowej. 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu wytyczone i oznaczone znakami poziomymi i pionowymi zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w odległości ok. 5m od wejścia do budynku i na stadion.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na obiekcie obowiązuje zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami (regulamin obiektu).

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, pętli indukcyjnych i informacji głosowych.

Obiekt posiada możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online. Brak informacji głosowych.

7. Inne istotne informacje.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Dane kontaktowe do osób udzielających informacji/pomocy: 34-3683658, 607-208-646.