Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska 20 w Częstochowie

Kierownik obiektu: Marcin Świtała,

tel. 609 329 990; e-mail: stadion.loretanska@mosir.pl

Aktualizacja karty: 21.03.2024 r.

 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

            Obiekt znajduje się przy ul. Loretańskiej 20. Wejście główne oraz dwa wejścia dodatkowe do budynku zlokalizowane są od strony południowej. Do obiektu można się dostać od ulicy Loretańskiej bezpośrednio z chodnika przy budynku (brak ograniczeń w postaci stopni i schodów). Szerokość wszystkich drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi otwierane są ręcznie na zewnątrz.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

            Dla osób na wózkach dostępny jest parter, a na nim: korytarz, jedna szatnia oraz jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma windy. Dostęp do pomieszczeń na I oraz II piętrze tylko po schodach (możliwa pomoc pracowników obsługi obiektu).

3. Opis dostosowań, na przykład: toalety, informacje w języku Braille'a.

            W budynku na parterze znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami, z wejściem bezpośrednio z korytarza i na przeciwko wejścia bocznego do budynku, bliżej jego zachodniej strony.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

            Obiekt nie posiada parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

            W obiekcie jest zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt, poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, pętli indukcyjnych i informacji głosowych.

            Obiekt posiada możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online. Brak informacji głosowych.

7. Inne istotne informacje.

            W obiekcie oznaczono drogi ewakuacji, zamontowano też system ochrony przeciwpożarowej z hydrantami i gaśnicami oraz system awaryjnego oświetlenia. Na korytarzu, na parterze znajduje się ogólnodostępny defibrylator. Dane kontaktowe do osób udzielających informacji/pomocy: 609 329 990.