Miejski Stadion Piłkarski "Raków", ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie

Obiekt wydzierżawiony od MOSiR w Częstochowie; dzierżawca - RKS Raków Częstochowa S.A.,
tel. 34-3235462
Aktualizacja karty: 21.03.2024 r.

 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście na obiekt zlokalizowane jest od ul. Limanowskiego przez bramę wjazdową lub furtkę. Do budynku głównego (klubowego) można się dostać jedynie po schodach. Schody posiadają balustradę po lewej stronie. Pierwsze drzwi otwierane są ręcznie, natomiast drugie drzwi otwierane są za pomocą karty magnetycznej bądź domofonu. W budynku głównym mogą przebywać tylko upoważnione osoby. Na terenie obiektu, znajduje się również parterowy budynek pełniący rolę kawiarni i poczekalni, do którego osoba z niepełnosprawnościami ma dostęp bez żadnych barier architektonicznych. W środku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
2. Opis dostępności korytarzy i pomieszczeń w budynku głównym.

Dostęp do korytarzy oraz pomieszczeń na parterze i piętrze tylko po schodach lub z pomocą obsługi obiektu. Budynek nie posiada windy.

3. Opis dostosowań, na przykład: toalety, miejsca na widowni.

Na głównej trybunie stadionu, w sektorach A1, A2, A3, są wydzielone miejsca dla osób  na wózkach inwalidzkich wraz z 10 miejscami siedzącymi dla opiekunów. W sąsiedztwie jest też toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście  do sektorów A1, A2, A3 jest bramą od strony pętli tramwajowej.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu przed budynkiem klubowym (wjazd bramą główną od ul. Limanowskiego) znajdują się 2 miejsca postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Zlokalizowane są one na po obu stronach parkingu jako ostatnie, najbliżej wejść na trybuny stadionu.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W obiekcie jest zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami (regulamin obiektu).

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, pętli indukcyjnych i informacji głosowych.

Obiekt nie posiada możliwości skorzystania z pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z informacji głosowych. Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

7. Inne istotne informacje.

Dane kontaktowe do osób udzielających informacji/pomocy:  tel. 34-3235462