Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie

Kierownik obiektu: Tomasz Nowak
tel. 34-3634527, e-mail:
plywalnia.niepodleglosci@mosir.pl
Aktualizacja karty: 25.04.2024 r.

 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do obiektu zlokalizowane jest od strony Al. Niepodległości. Do budynku można się dostać schodami bądź podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami zabezpieczonym barierką. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi otwierane są ręcznie. Kasa znajduje się w końcu holu, a dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku (hol główny, kasa, szatnie, przebieralnie z toaletami, niecka basenu). Pływalnia nie posiada windy. Dostęp do pomieszczeń w piwnicy lub na piętrze tylko po schodach lub z pomocą obsługi obiektu.

3. Opis dostosowań, na przykład: przebieralnie, informacje w języku Braille'a, znaki poziome, dźwig.

Po wejściu do budynku, na końcu holu głównego, na ścianie po lewej stronie, zamontowana jest tablica wykonana w języku Braille'a, która  odwzorowuje rozmieszczenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych na parterze obiektu. Przy pomieszczeniach oznaczonych na ww. tablicy w języku Braille'a znajdują się tabliczki informacyjne wykonane również w języku Braille'a. Na parterze obiektu, na ciągach komunikacyjnych, naklejone są znaki poziome dedykowane osobom słabowidzącym i niewidomym. W przebieralniach znajduje się osobne pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przejście z przebieralni na halę basenową prowadzi przez bezprogową nieckę do dezynfekcji nóg.

Pływalnia posiada dźwig służący do transportu osób z niepełnosprawnościami do niecki basenowej i z powrotem.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wytyczone i oznaczone znakami poziomymi i pionowymi zostały dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością  w odległości ok. 10m od wejścia do budynku Pływalni.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W obiekcie jest zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami (regulamin obiektu).

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, pętli indukcyjnych i informacji głosowych.

Obiekt posiada możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online. Brak informacji głosowych.

7. Inne istotne informacje.

Istnieje możliwość skorzystania z manualnego wózka dla osób z niepełnosprawnościami będącego na wyposażeniu Pływalni. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości  ewakuacji poprzez: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dane kontaktowe do osób udzielających informacji/pomocy: 34-3634527.