Pływalnia Kryta „ Sienkiewicz Częstochowa”, Al. NMP 56, Częstochowa

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu: Janusz Danek
tel. 34-3930064, e-mail:
plywalnia.sienkiewicz@mosir.pl
Aktualizacja karty: 25.04.2024 r.

 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do obiektu zlokalizowane jest na rogu ul. Racaławickiej i ul. Kossak-Szczuckiej. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi otwierane są ręcznie. Do holu głównego na półpiętrze, osoba przemieszczająca się na wózku jest w stanie dostać się windą dla osób z niepełnosprawnościami. Kasa znajduje się w holu głównym, a dalsze przejście w kierunku przebieralni i niecki basenowej zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na półpiętrze budynku (hol główny, kasy, szatnie, toalety, przebieralnie, niecka basenowa). Obiekt wyposażony jest w windę.

3. Opis dostosowań, na przykład:  szatnie, informacje w języku Braille'a, znaki poziome, dźwig.

Po wejściu do budynku, na ścianie po prawej stronie, zamontowana jest tablica wykonana w języku Braille'a, która  odwzorowuje rozmieszczenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych na parterze obiektu. Przy pomieszczeniach oznaczonych na ww. tablicy w języku Braille'a znajdują się tabliczki informacyjne wykonane również w języku Braille'a. Na parterze obiektu, na ciągach komunikacyjnych, naklejone są znaki poziome dedykowane osobom słabowidzącym i niewidomym. W budynku znajduje się osobna szatnia dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. Przejście z przebieralni na halę basenową prowadzi przez bezprogową nieckę do dezynfekcji nóg. Pływalnia posiada dźwig służący do transportu osób z niepełnosprawnościami do wody i z powrotem.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt nie posiada własnego parkingu. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w strefie płatnego parkowania przed wejściem do budynku w odległości ok. 20m.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W obiekcie jest zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami (regulamin obiektu).

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, pętli indukcyjnych i informacji głosowych.

Obiekt posiada możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online. Brak informacji głosowych.

7. Inne istotne informacje.

Istnieje możliwość skorzystania z wózka dla niepełnosprawnych będącego na wyposażeniu Pływalni. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości  ewakuacji poprzez: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dane kontaktowe do osób udzielających informacji/pomocy:  34-3930064.