Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45 w Częstochowie

Kierownik obiektu: Mateusz Wierzbicki,
tel. 34-3720710, e-mail:
plywalnia.dekabrystow@mosir.pl

Aktualizacja karty: 25.04.2024 r.

 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do obiektu (przez dwuskrzydłowy budynek) zlokalizowane jest od strony północnej. Do obiektu można się dostać schodami bądź podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami zabezpieczonym barierką. Kasa/informacja znajduje się przy wejściu, a dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Bezpośrednio za wejściem, po lewej stronie, znajduje się portiernia z obsługą obiektu. Na terenie Pływalni zlokalizowana jest pochylnia, która umożliwia  w sezonie letnim osobom poruszającym się na wózkach komunikację z Parkiem Wodnym Częstochowa.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów, szatni, toalet.

W przebieralniach znajduje się osobne pomieszczenie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo między przebieralniami znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Przejście z przebieralni na teren pływalni prowadzi przez bezprogową nogomyjkę. Ciągi komunikacyjne na terenie obiektu wyłożone są kostką brukową. W budynku, w jego wschodnim skrzydle, funkcjonuje restauracja do której można się dostać bezpośrednio z poziomu terenu pływalni lub od wschodniej strony budynku schodami lub windą.

3. Opis dostosowań, na przykład: platformy, informacje w języku Braille'a, wózek do transportu i pływania.

Na terenie obiektu, na ścianie, za wejściem głównym po prawej stronie, zamontowana jest tablica wykonana w języku Braille'a, która odwzorowuje układ pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w zachodnim skrzydle budynku pływalni. Na ścianie, ok. 15 metrów za wejściem głównym po lewej stronie, zamontowane są dwie tablice wykonane w języku Braille'a, które odwzorowują: 1. układ pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych we wschodnim skrzydle budynku pływalni i 2. plan sytuacyjny terenu całego obiektu. Przy pomieszczeniach oznaczonych na ww. tablicach w języku Braille'a znajdują się tabliczki informacyjne wykonane również w języku Braille'a. Obiekt posiada platformę dla osób niepełnosprawnych, dzięki której można się  dostać do funkcjonującej przy obiekcie restauracji. Pływalnia wyposażona jest w specjalistyczny wózek, który umożliwia osobom niepełnosprawnym wjazd do niecki basenowej i pływanie w niej oraz  poruszanie się po terenie obiektu. Pływalnia nie posiada platformy/dźwigu służącego do transportu osób niepełnosprawnych do wody.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed wejściem głównym wytyczone zostały trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w odległości ok. 20 m od wejścia.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na obiekcie obowiązuje zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób niepełnosprawnych (regulamin obiektu).

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, pętli indukcyjnych i informacjach głosowych.

Obiekt posiada możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online. Brak informacji głosowych.

7. Inne istotne

Obiekt czynny sezonowo – tylko w okresie letnim. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez: komunikaty dźwiękowe, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dane kontaktowe do osób udzielających informacji/pomocy: 34-3720710, 603-267-080.