Park Wodny „Częstochowa”, ul. Dekabrystów 47 w Częstochowie

Kierownik obiektu: Mateusz Wierzbicki,
tel. 34-3731010, e-mail:
parkwodnyczestochowa@mosir.pl

Aktualizacja karty: 25.04.2024 r.

 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do obiektu zlokalizowane jest od strony ul. Dekabrystów.
Do budynku można się dostać poprzez 2 osobne wejścia:

- przez parking podziemny, z którego do holu głównego prowadzą schody lub winda

- przez wejście główne. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi otwierane są automatycznie. Kasa znajduje się na prawo od drzwi wejściowych w końcu holu, a dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Pochylnia przeznaczona dla osób poruszających się na wózkach, zlokalizowana pomiędzy Parkiem a Pływalnią Letnią, pozwala na swobodne przemieszczanie się pomiędzy obiektami w sezonie letnim.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku (hol główny, kasa, przebieralnie, toalety, niecka basenowa), jak również dzięki zainstalowanym windom pomieszczenia na piętrze (saunarium, restauracja, administracja).

3. Opis dostosowań, na przykład: platformy, toalety, szatnie, informacje w języku Braille'a.

Po wejściu do budynku drzwiami zlokalizowanymi w parkingu podziemnym Parku Wodnego, na ścianie po lewej stronie, zamontowana jest tablica wykonana w języku Braille'a, która  odwzorowuje rozmieszczenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych na poziomie „-1” obiektu. Tablica odwzorowująca poziom „0” zlokalizowana jest na ścianie na wprost wejścia głównego obiektu. Chcąc dowiedzieć się jak wygląda rozmieszczenie pomieszczeń poziomu „+1” należy wysiadając z windy wykonać trzy kroki w przód, a następnie skręcić w prawo. Tablica zlokalizowana jest na ścianie tuż przy drzwiach wejściowych do administracji Parku. Przy pomieszczeniach oznaczonych na ww. tablicach w języku Braille'a znajdują się tabliczki informacyjne wykonane również w języku Braille'a.

W holu głównym zamontowane są na ciągach pieszych znaki poziome dedykowane osobom słabowidzącym i niewidomym. W przebieralni znajduje się osobne pomieszczenie dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Przejście z przebieralni na halę basenową prowadzi przez bezprogową nieckę do dezynfekcji nóg. Park posiada dźwig służący do transportu osób z niepełnosprawnościami do wody i z powrotem.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu wytyczonych zostało jedenaście miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,  w tym dwa miejsca w parkingu podziemnym.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych, uzasadnionych ograniczeniach.

W obiekcie jest zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, pętlach indukcyjnych i informacjach głosowych.

Obiekt posiada możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online. Brak informacji głosowych.

7. Inne istotne

Istnieje możliwość skorzystania z wózka dla osoby z niepełnosprawnościami lub chodzika z siedziskiem będących na wyposażeniu Parku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości  ewakuacji poprzez: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dane kontaktowe do osób udzielających informacji/pomocy: 34-3731010.