Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c w Częstochowie

Kierownik obiektu: Piotr Zawada
tel. 34-3710844, e-mail: sala.czestochowianka@mosir.pl
Aktualizacja karty: 25.04.2024 r.

 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do obiektu zlokalizowane jest od strony ul. Rejtana. Do budynku można się dostać bezpośrednio z chodnika (brak schodów). Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi otwierane są ręcznie. Portiernia z obsługą znajduje się na wprost wejścia głównego.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku (korytarz główny, portiernia, szatnie, toaleta, sala sportowa). Sala nie posiada windy, dostęp do pomieszczeń na piętrze, w tym widowni, tylko po schodach lub z pomocą obsługi obiektu.

3. Opis dostosowań, na przykład: pochylni, platform, toalet.

Po wejściu do budynku, na ścianie po prawej stronie, zamontowana jest tablica wykonana w  języku Braille'a, która odwzorowuje rozmieszczenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych na parterze obiektu. Przy pomieszczeniach oznaczonych na ww. tablicy w języku Braille'a znajdują się tabliczki informacyjne wykonane również w języku Braille'a. Przejście z przebieralni na salę sportową prowadzi przez bezprogowe drzwi.

Sala Częstochowianka nie posiada platformy/dźwigu służącego do transportu osób z niepełnosprawnościami. Obiekt nie posiada toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu bezpośrednio przy wejściu do obiektu wytyczone i oznaczone znakami poziomymi i pionowymi zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W obiekcie jest zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami (regulamin obiektu).

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, pętlach indukcyjnych i informacjach głosowych,

Obiekt posiada możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online. Brak informacji głosowych.

7. Inne istotne informacje.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości  ewakuacji poprzez: oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dane kontaktowe do osób udzielających informacji/pomocy: 34-3710844.