Sztuczne Lodowisko, ul. Boya Żeleńskiego 6/8  w Częstochowie

Kierownik obiektu: Sylwester Ładniak
tel. 34-3606065 lub 603-267-090, e-mail:
lodowisko@mosir.pl
Aktualizacja karty: 21.03.2024 r.

 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Boya-Żeleńskiego. Do obiektu można się dostać schodami lub chodnikiem, który prowadzi od strony północnej budynku i wyłożony jest kostką brukową. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi otwierane są ręcznie. Kasa znajduje się zaraz za wejściem głównym, a dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
Osoba z niepełnosprawnościami, po telefonicznym uzgodnieniu z obsługą obiektu, może się dostać również bezpośrednio na łącznik między budynkiem a płytą główną obiektu (zimą lodowisko/latem boisko) przez wschodnią bramę prowadzącą bezpośrednio z parkingu.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku (hol główny, kasa, szatnie, wypożyczalnia łyżew, kasków i przyrządów do nauki jazdy na łyżwach). Budynek nie posiada windy. Dostęp do pomieszczeń na piętrze tylko po schodach lub z pomocą obsługi obiektu. Wjazd na taflę lodowiska, boiska i trybuny możliwy dzięki pochylniom zjazdowym.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, toalet.

Wejście do toalety dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane jest na zewnątrz budynku, na łączniku między budynkiem a płytą główną, obok wejścia przez wschodnią bramę. Przy bandach lodowiska znajdują się dwa wyznaczone miejsca do ustawienia wózków inwalidzkich.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu w sąsiedztwie wschodniej bramy prowadzącej na łącznik między budynkiem a płytą główną obiektu wytyczone i oznaczone znakami poziomymi i pionowymi zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W obiekcie jest zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, pętlach indukcyjnych, informacjach głosowych.

Obiekt posiada możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online. Brak informacji głosowych.

7. Inne istotne informacje.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez: oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.  Obiekt w okresie letnim pełni funkcję boiska wielofunkcyjnego, natomiast w okresie zimowym – sztucznego lodowiska.

Dane kontaktowe do osób udzielających informacji/pomocy: 34-3606065 lub 603-267-090.