Park Wypoczynkowy „Lisiniec”, ul. Kordeckiego 99 w Częstochowie

Kierownik obiektu: Marcin Baranowicz
tel. 34-3722629, e-mail: 
park.lisiniec@mosir.pl

Aktualizacja karty: 21.03.2024 r.

Deklaracja dostępności dotyczy pawilonu plażowego z tarasem widokowym i kąpieliska bezpośrednio sąsiadującego z pawilonem.

 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Pawilon plażowy w zachodniej części Parku, od ul. Toruńskiej/Wałowej, pełni funkcję restauracyjno - sanitarną. Jest wydzierżawiony zewnętrznemu podmiotowi. Wejście do pawilonu jest z poziomu terenu utwardzonego kostką brukową i deskami kompozytowymi. Szerokość drzwi wejściowych ww. lokalu pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi otwiera się ręcznie.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest jednokondygnacyjny, w którym dach pełni funkcję sezonowego tarasu widokowego. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku (restauracja i toalety). Dostęp do tarasu tylko po schodach lub z pomocą obsługi obiektu. Obiekt nie posiada windy.

3. Opis dostosowań, na przykład: pochylni, platform, toalet.

Wejście do toalety dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane jest na zewnątrz budynku od strony południowo-wschodniej. Dostęp do toalety jest z poziomu terenu. Kąpielisko wyposażone jest w specjalistyczny wózek, który umożliwia osobom z niepełnosprawnościami wjazd do wody i pływanie w niej oraz  poruszanie się po terenie kąpieliska.  

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking od strony ul. Toruńskiej – wyznaczone są cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w odległości ok. 150 m od wejścia do pawilonu plażowego. Parking od strony ul. Jadwigi – wyznaczonych jest 8 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami w odległości ok. 700 m od wejścia do pawilonu plażowego.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba z niepełnosprawnościami może z psem przewodnikiem poruszać się po całym Parku i w pawilonie plażowym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, pętlach indukcyjnych i informacjach głosowych.

Obiekt posiada możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online. Brak informacji głosowych.

7. Inne istotne informacje.

Dane kontaktowe do osób udzielających informacji/pomocy: tel. 609 805 450.