Camping "Oleńka"

ul. Oleńki 22/30, 42-226 Częstochowa

Obiekt od 2020 roku wyłączony z użytkowania.

telefon: +48/34 372 26 22