Pływalnia Kryta "Sienkiewicz Częstochowa"

Aleja Najświętszej Maryi Panny 56, 42-217 Częstochowa

Pływalnia została oddana do użytku w styczniu 2017 r. Powstała w miejscu wysłużonej i wyburzonej pływalni szkolnej IV L.O. im. H. Sienkiewicza, stąd też jej nazwa oraz adres – ten sam co szkoły. Znajduje się w ścisłym centrum miasta przy zbiegu ulic Racławickiej i Zofii Kossak-Szczuckiej (wejście dla klientów od ul. Zofii Kossak-Szczuckiej).

Godziny otwarcia

Obiekt jest czynny:
– w dni powszednie w godz.: 6.00 – 21.30
– w soboty, niedziele i święta w godz.: 8.00 – 19.30

Dane obiektu

W Pływalni do dyspozycji są dwa baseny: pływacki o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 1,35 m do 1,80 m oraz basen rekreacyjny (i do nauki pływania) o wymiarach 12,5 m x 4 m i głębokości od 0,90 m do 1,20 m z dwoma dyszami masażu karku oraz czterema podwodnymi dyszami masażu pleców.

Przeznaczenie

Obiekt przeznaczony jest głównie dla klientów indywidualnych. W godzinach dopołudniowych z Pływalni korzystają szkoły i placówki oświatowe. Godziny popołudniowe są ogólnodostępne dla wszystkich. W godzinach wieczornych, istnieje możliwość rezerwacji dla firm i instytucji.

Kontakt

kierownik obiektu: Janusz Danek (p.o. zastępcy dyrektora ds. marketingu),
adres: Aleja Najświętszej Maryi Panny 56, 42-217 Częstochowa,
telefon: 34 393 00 64
e-mail: plywalnia.sienkiewicz@mosir.pl

Akceptujemy karty:

Harmonogram i cennik

Kliknij aby wyświetlić harmonogram oraz cennik.

Aktualizacja 12.04.2024r.


Poniedziałek

06.00 – 07.30      pełna dostępność
07.30 – 08.00      3 tory dostępne
14.45 – 16.00      pełna dostępność
16.00-  17.30      4 tory dostępne
17.30 – 19.15      pełna dostępność
20.00 – 20.45      3 tory dostępne
20.45 – 21.30      pełna dostępność

Wtorek

06.00 – 07.30      pełna dostępność
07.30 – 08.00      3 tory dostępne
17.00 – 18.00      5 torów dostępnych
18.00 – 20.30      pełna dostępność

Środa

06.00 – 07.30       pełna dostępność
07.30 – 08.00       3 tory dostępne
16.30 – 18.00       4 tory dostępne
18.00 – 21.30       pełna dostępność

Czwartek

06.00 – 07.30      pełna dostępność
07.30 – 08.00      3 tory dostępne
09.00 – 10.20      3 tory dostępne
16.00 – 16.45      4 tory dostępne
16.45 – 20.30      pełna dostępność

Piątek

06.00 – 07.30      pełna dostępność
07.30 – 08.00      3 tory dostępne
16.15 – 17.45      4 tory dostępne
17.45 – 21.30      pełna dostępność

Sobota

13.00 – 19.30      pełna dostępność

Niedziela

08.00 – 09.30      3 tory dostępne brodzik zajęty
09.30 – 10.25      4 tory dostępne brodzik zajęty
10.25 – 18. 30      pełna dostępność

Zajęcia gimnastyki w wodzie dla seniorów na Pływalni Krytej “Sienkiewicz Częstochowa” odbywają się:

– w soboty w godzinach   12.00 – 12.45

Zajęcia prowadzone są przez instruktora w dniach funkcjonowania obiektu.

Opłaty dodatkowe:
– za przedłużony czas pobytu ponad zadeklarowany w części basenowej: 0,30 zł za każdą rozpoczętą 1 minutę;
– za wydanie karty wspólnej płatności: 6,00 zł;
– za zgubienie kluczyka do szafki: 20,00 zł;
– za zgubienie chipa – opaski na rękę: 50,00 zł;
– za uszkodzenie zamka w szafce: 100,00 zł;
– za uszkodzenie szafki: 500,00 zł;
– blokada zagubionej lub skradzionej karty wspólnej płatności: bezpłatnie.

Objaśnienia:
¹osoba z niepełnosprawnościami – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dziecko do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością (Osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu dla osób z niepełnosprawnościami. W tej sytuacji opiekun osoby z niepełnosprawnością zobowiązany jest do ustawicznego nadzoru nad tą osobą – ponadto wchodzi i opuszcza strefę naliczania czasowego wraz ze swoim podopiecznym).

2karty: „Częstochowski senior”, „Rodzina+” i „Karta Dużej Rodziny” – karty uprawniające do ulg cenowych.

3karta wspólnej płatności na wybranych obiektach MOSiR w Częstochowie – zasady korzystania określa odrębny regulamin.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2577.2022 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2022 r.

Pływalnia Kryta “Sienkiewicz Częstochowa”

Pływalnia została oddana do użytku w styczniu 2017 r. Powstała w miejscu wysłużonej i wyburzonej pływalni szkolnej IV L.O. im. H. Sienkiewicza, stąd też jej nazwa oraz adres – ten sam co szkoły. Znajduje się w ścisłym centrum miasta przy zbiegu ulic Racławickiej i Zofii Kossak-Szczuckiej (wejście dla klientów od ul. Zofii Kossak-Szczuckiej).

Dojazd samochodem jest możliwy tak od strony ul. Racławickiej, jak i Alei Najświętszej Maryi Panny. Przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej znajduje się płatny parking (jest to miejska Strefa Płatnego Parkowania). Dojazd komunikacją publiczną: autobusami komunikacji miejskiej linii nr 12, 15 i 27. Przystanki pod nazwą „III Aleja Najświętszej Maryi Panny” znajdują się obok parków jasnogórskich, przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki.

Pływalnia przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt uzyskał Certyfikat Prezydenta Miasta Częstochowy „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” w kategorii „Miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki”.

MOSiR organizuje w Pływalni kursy nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych o różnym stopniu zaawansowania.

Dla osób z niepełnosprawnościami

Obiekt przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami.

Nagrody 

Obiekt uzyskał Certyfikat Prezydenta Miasta Częstochowy „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” w kategorii „Miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki”

Nauka pływania 

Na Pływalni praktycznie przez cały rok odbywają się kursy pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych o różnym stopniu zaawansowania.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr D.0400.6.2022 Dyrektora MOSiR z dnia 19.05.2022 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”, zwana dalej „Pływalnią”, zlokalizowana w Częstochowie przy Alei Najświętszej
  Maryi Panny 56, jest własnością Gminy Miasta Częstochowa, znajdującą się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu
  i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwanego dalej „MOSiR”.
 2. Pływalnia dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. W hali basenowej Pływalni znajdują się dwie niecki basenowe: duża niecka, stanowiąca basen pływacki o wymiarach:
  25,00 m x 12,50 m i głębokości od 1,35 m do 1,80 m oraz mała niecka, stanowiąca basen rekreacyjny (i do nauki
  pływania) o wymiarach: 12,50 m x 4,00 m i głębokości od 0,90 m do 1,20 m, z atrakcjami wodnymi (masaże karku
  i masaże podwodne).
 4. Przed wejściem do hali basenowej należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie przestrzegać zawartych
  w nim postanowień.
 5. Na terenie Pływalni mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z jej usług oraz rodzice i opiekunowie oczekujący
  na swoich podopiecznych, w miejscach do tego przeznaczonych.
 6. Uprawnionymi do korzystania z basenów Pływalni są osoby posiadające ważne, jednorazowe bilety wstępu oraz osoby
  z grup zorganizowanych, których wejście zostało zaplanowane w harmonogramie zajęć.
 7. Przed wejściem do hali basenowej należy pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, a w szafkach obuwie zewnętrzne.
  Przebywanie w przebieralniach przy natryskach, łazienkach oraz w hali basenowej w obuwiu zewnętrznym jest zabronione.
 8. Pieniądze i przedmioty wartościowe zaleca się pozostawiać w depozycie (wrzutowe szafki depozytowe znajdują się
  za bramką wejściową).
 9. Na terenie Pływalni obowiązuje zakaz:
  – palenia tytoniu, w tym e-papierosów i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających;
  – wnoszenia: broni palnej, pneumatycznej i gazowej oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, a także noży,
  bagnetów itp.;
  – umieszczania reklam, transparentów i plansz oraz prowadzenia agitacji o charakterze politycznym lub marketingowym itp.
  bez zgody MOSiR;
  – wprowadzania i przebywania zwierząt poza psami przewodnikami osób z niepełnosprawnościami;
  – wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Osoby agresywne, naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Pływalni.
 11. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się ogłaszanym
  komunikatom i poleceniom personelu.
 12. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi sprawca, a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody
  ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 13. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań osób z tych grup, odpowiedzialność ponosi opiekun lub kierownik
  grupy.
 14. Zasady korzystania z Pływalni przez grupy zorganizowane określa odrębny Regulamin stanowiący Załącznik nr 1
  do niniejszego regulaminu.
 15. Wszelka działalność zarobkowa na terenie Pływalni, poza działalnością prowadzoną przez MOSiR, lub za jego zgodą, jest
  zabroniona.
 16. Pływalnia jest monitorowana w sposób ciągły. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności
  użytkowników, którzy nie stosują się do ogólnych przepisów prawa, niniejszego regulaminu, oraz komunikatów i poleceń
  personelu. MOSiR gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności
  użytkowników.
 17. MOSiR może przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób korzystających z Pływalni i uczestniczących w imprezach
  na niej organizowanych, kierując się zasadami określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane są
  w Klauzuli Informacyjnej Obiektu, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, zgodnie z podstawą prawną jaką
  stanowią: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja
  2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

 1. Przed wejściem do hali basenowej, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, należy:
  – w holu Pływalni zdjąć okrycie wierzchnie i zostawić je w szatni oraz zmienić obuwie zewnętrzne na czyste klapki
  basenowe (kluczyk do szafki na obuwie zewnętrzne klient otrzymuje w szatni);
  – zakupić w kasie bilet wstępu, pobrać chip – opaskę na rękę (pasek z wodoodpornym czujnikiem elektronicznym), zwany
  dalej „opaską na rękę” i przejść do właściwej przebieralni (w przypadku grup zorganizowanych należy poczekać
  na opiekuna lub kierownika grupy i wraz z nim przejść przez strefę kasy);
  – umyć całe ciało pod prysznicem z użyciem środka myjącego i przejść przez brodzik z wodą basenową.
 2. Wejście w strefę naliczania opłat oraz przydział szafek odbywa się przy użyciu opaski na rękę, którą otrzymuje się w kasie.
 3. Po skorzystaniu w trakcie zajęć pływania z toalety, przed ponownym wejściem do wody, należy bezwzględnie umyć całe
  ciało pod prysznicem z użyciem środka myjącego i przejść przez brodzik z wodą basenową.
 4. Wstęp do hali basenowej mają osoby ubrane w strój kąpielowy: kobiety – w jedno- lub dwuczęściowy, mężczyźni –
  w kąpielówki lub spodenki kąpielowe. Strój nie może posiadać zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych
  lub plastikowych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego i innych użytkowników
  Pływalni. Dzieci do lat 3 mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych jednorazowych pieluchomajtkach.
 5. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim, zobowiązane są do zamiany wózka w szatni na wózek
  udostępniany przez MOSiR.
 6. Jeżeli użytkownik nie skorzystał z depozytu, winien bezwzględnie wszelkie urządzenia i przedmioty mogące ulec
  uszkodzeniu oraz przedmioty o ostrych krawędziach, mogących stanowić zagrożenie, pozostawić w szatni lub przebieralni.
 7. Zabrania się wnoszenia do przebieralni, pomieszczenia natrysków oraz do hali basenowej napojów, środków kosmetycznych
  i higienicznych w szklanych opakowaniach.
 8. Zabrania się w hali basenowej:
  – wchodzenia do wody wbrew zakazom ratownika lub osoby prowadzącej zajęcia;
  – zanieczyszczania wody basenowej;
  – spożywania artykułów żywnościowych, w tym żucia gumy;
  – używania mydła i innych środków myjących;
  – korzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer (również podwodnych) oraz wszelkiego rodzaju
  urządzeń elektronicznych bez zgody MOSiR;
  – biegania, popychania, chwytania i podtapiania innych osób, hałasowania, siadania na linach torowych, wychodzenia
  z basenu po ww. linach, skakania do wody z obrzeża otaczającego niecki basenowe, nurkowania, niszczenia wyposażenia
  i oznakowania, używania sprzętu ratowniczego niezgodnie z przeznaczeniem, wszczynania fałszywych alarmów oraz
  wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu.
 9. Zabrania się wstępu do hali basenowej osobom, mającym: choroby zakaźne i inne problemy zdrowotne
  z przeciwwskazaniem do pływania w basenie, a także z opatrunkami (plastrami) i bandażami.
 10. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia i o słabej sprawności fizycznej, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać
  z usług Pływalni ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za skutki
  zdrowotne spowodowane korzystaniem z usług Pływalni przez ww. osoby.
 11. Nad bezpieczeństwem pływających lub ćwiczących w wodzie czuwają dyżurujący ratownicy. Wszyscy korzystający z hali
  basenowej zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się ich poleceniom.
 12. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w hali basenowej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, po wcześniejszym zakupieniu
  przez te osoby biletów wstępu. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają
  za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Dla grup zorganizowanych opiekunem dzieci jest osoba prowadząca zajęcia lub
  wyznaczony kierownik grupy.
 13. Przebieralnia dla osób z niepełnosprawnościami może też służyć jako przebieralnia rodzinna, która przeznaczona jest
  wówczas wyłącznie dla opiekunów wraz z dziećmi do 7 roku życia.
 14. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie
  ratownikom lub obsłudze Pływalni.
 15. Osoby nie umiejące pływać powinny korzystać tylko z basenu rekreacyjnego (i do nauki pływania).
 16. W hali basenowej jednocześnie może przebywać maksymalnie 50 osób.
 17. Osoby korzystające ze sprzętu do nauki pływania i ćwiczeń pływackich zobowiązane są do wyjęcia ich z wody i złożenia
  w wyznaczonych miejscach.
 18. W obu basenach obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów pływackich. W basenie pływackim tory: 1, 2 i 3 przeznaczone
  są dla osób pływających sportowo, a tory: 4, 5 i 6 – dla osób pływających rekreacyjnie.
 19. Skoki do wody dozwolone są wyłącznie ze słupków startowych, po dokładnym upewnieniu się, że skok nie stanowi
  zagrożenia dla osób przebywających w basenie.
 20. Atrakcje wodne w basenie rekreacyjnym (masaże karku i masaże podwodne) każdorazowo załącza i wyłącza ratownik.
  Osoby, dla których zbyt duże ciśnienie wody może być niebezpieczne lub niekomfortowe nie powinny korzystać z ww.
  atrakcji.
 21. W hali basenowej osobami uprawnionymi do stosowania sygnałów dźwiękowych za pomocą gwizdka są dyżurujący
  ratownicy oraz prowadzący zajęcia grup zorganizowanych. Jeden długi dźwięk gwizdka oznacza koniec zajęć i obowiązek
  spokojnego opuszczenia niecki basenu i hali basenowej. Wielokrotny dźwięk gwizdka oznacza wystąpienie zagrożenia
  dla zdrowia lub życia pływających i obowiązek natychmiastowego wyjścia z wody i opuszczenia hali basenowej.

III. ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłaty za usługi świadczone na Pływalni oraz opłaty dodatkowe pobierane są wg cennika.
 2. Czas pobytu na obiekcie liczony jest od momentu aktywowania opaski na rękę przy przechodzeniu przez bramkę wejściową
  (lub automatycznie po 10 minutach od zakupu biletu) do momentu oddania jej w kasie przy rozliczeniu końcowym.
  Przyjmuje się, że 1 godzina basenowa to 45 minut w hali basenowej + 15 minut na przebranie się przed i po zajęciach
  łącznie.
 3. Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych
  dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.
 4. Zasady korzystania z Karty wspólnej płatności, która umożliwia zakup biletu wstępu z rabatem, określa odrębny Regulamin
  ustanowiony Zarządzeniem Dyrektora MOSiR.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za zniszczenie elementów wyposażenia Pływalni, a także zniszczenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych
  do używania, a nie wykazanych w cenniku opłat dodatkowych, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości szkody.
 2. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób korzystających z Pływalni, które zostaną przez nich zagubione
  na terenie obiektu, a także skradzione lub zniszczone przez innych klientów Pływalni.
 3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem: przepisów prawa,
  niniejszego regulaminu oraz poleceń obsługi i ratowników.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Osoby prowadzące zajęcia pływackie lub rehabilitacyjne powinny posiadać stosowne, aktualne uprawnienia.
 2. MOSiR może kontrolować wszystkie prowadzone na Pływalni zajęcia, a w razie stwierdzonych uchybień – zakazać wskazanej
  osobie dalszego korzystania z Pływalni, bez prawa do odszkodowania dla kontrolowanego.
 3. Zakup biletu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Znalezione przez obsługę Pływalni rzeczy, pozostawione lub zagubione przez korzystających z Pływalni, będzie można
  odebrać w szatni głównej. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do 30 dni od daty znalezienia.
 5. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pływalni Krytej „Sienkiewicz Częstochowa”
REGULAMIN korzystania z Pływalni Krytej „Sienkiewicz Częstochowa” przez grupy zorganizowane

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z Pływalni Krytej „Sienkiewicz Częstochowa” przy Al. NMP 56 w Częstochowie
  (zwanej dalej: „Pływalnią”) przez grupy zorganizowane. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób uprawiających
  ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem osób upoważnionych.
 2. Osoba prowadząca zajęcia z grupą zorganizowaną odpowiedzialna jest za zapoznanie uczestników zajęć z regulaminem Pływalni
  oraz za przestrzeganie regulaminu Pływalni przez uczestników zajęć.
 3. Grupy bez opiekuna nie będą obsługiwane w kasie Pływalni.
 4. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo.
 5. W trakcie zajęć prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15
  uczestników. Należy uwzględnić również wiek, stopień rozwoju psychofizycznego oraz stan zdrowia uczestników zajęć.
 6. Liczba opiekunów dla grupy osób z niepełnosprawnościami zależna jest od rodzaju
  niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 7. W przypadku grup szkolnych i innych grup dzieci i młodzieży do hali basenowej zobowiązani są wejść wszyscy członkowie
  grupy. Osoby nie korzystające z niecki basenowej mają obowiązek oczekiwać na zakończenie zajęć na siedziskach usytuowanych
  w hali basenowej i pozostawać pod opieką i nadzorem opiekuna.
 8. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy w ogólnodostępnej przebieralni.
 9. Za bezpieczeństwo osób w przebieralniach (w tym ewentualnie za pomoc przy przebraniu się) odpowiedzialni są opiekunowie
  grup.
 10. Zabrania się wchodzenia rodzicom i innym osobom, które nie są opiekunami grupy zorganizowanej, do przebieralni i hali
  basenowej.
 11. Do obowiązków opiekunów grup należy:
  – wprowadzenie grupy do holu głównego,
  – załatwienie w kasie Pływalni wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym,
  – dopilnowanie, by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia wierzchnie, zmienili obuwie i założyli czyste klapki
  basenowe,
  – pobranie opasek na rękę do szafek dla członków grupy,
  – wprowadzenie grupy do przebieralni i zwrócenie uwagi podopiecznym na obowiązek umycia całego ciała z użyciem środka
  myjącego oraz przejścia przez brodzik przed wejściem do hali basenowej (w tym każdorazowo po skorzystaniu z toalety
  w trakcie zajęć),
  – dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestników zajęć,
  – zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej,
  – ustawiczna kontrola zachowania uczestników zajęć w czasie całego pobytu na Pływalni i podejmowanie w razie potrzeby
  działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia
  lub urządzeń,
  – przed opuszczeniem hali basenowej, wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu
  używanego w trakcie zajęć,
  – po upływie wyznaczonego czasu pobytu, zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy, zgłoszenie ratownikowi
  faktu zakończenia pobytu grupy w hali basenowej i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do przebieralni,
  – dopilnowanie zabrania wszystkich rzeczy przez uczestników zajęć oraz dopilnowanie pozostawienia porządku w przebieralni,
  – rozliczenie się z opasek na rękę pobranych przez grupę w kasie Pływalni (za zagubione oraz zniszczone opaski na rękę
  odpowiada opiekun grupy).
 12. Zabrania się przypinania opasek na rękę do klapek basenowych.
 13. Sprzęt pływacki wydaje instruktor prowadzący zajęcia. Instruktor każdorazowo zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny
  wydawanego sprzętu. Zabronione jest korzystanie ze sprzętu, który może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników
  zajęć.
 14. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz obsłudze Pływalni.
 15. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie ratownikowi każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy
  na terenie Pływalni i potwierdzenie stosownego wpisu w Dzienniku Pracy Ratowników.
 16. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki oraz szkody spowodowane wskutek nieprzestrzegania przez
  członków grupy obowiązujących na terenie Pływalni regulaminów lub innych przepisów.
 17. W trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej za bezpieczeństwo uczestników odpowiada organizator imprezy.
 18. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni,
  obsługa Pływalni lub ratownicy mają prawo przerwać zajęcia, w tym – usunąć grupę z Pływalni.
 19. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej z MOSiR w Częstochowie na korzystanie z Pływalni przez grupę
  zorganizowaną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

 1. Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”, zwana dalej „Pływalnią”, zlokalizowana w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56, znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwanego dalej „MOSiR”.
 2. Pływalnia przeznaczona jest do prowadzenia zajęć treningowych i rekreacyjnych oraz organizacji imprez sportowych i innych.
 3. Każdorazowo, gdy Pływalnia pozyskuje dane osobowe, ich Administratorem będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43 w Częstochowie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z zakresu działalności prowadzonej przez Pływalnię i będzie odbywało się tak długo, jak trwa uzasadniony cel ich przetwarzania.
 5. W przypadku organizacji przez Pływalnię wydarzeń o charakterze publicznym – MOSiR może przetwarzać dane osobowe jak również, zastrzega sobie prawo do utrwalania ich przebiegu, w formie fotorelacji przez uprzednio wskazanego pracownika. Utrwalanie może być wykorzystane w celach sprawozdawczych, dokumentacyjnych i promujących w stosunku do wizerunku osób tylko po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie wizerunku.
  Z pominięciem zgody mogą być utrwalane i prezentowane jedynie zdjęcia:
  a) Osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.
  b) Osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza /konferencja, zawody sportowe.
  c) Osoby, która użycza swojego wizerunku odpłatnie na bazie zawartej z MOSiR stosownej umowy cywilno-prawnej.
 6. MOSiR może przekazać dane osobowe jedynie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia w ramach zasad powierzania danych osobowych.
 7. W przypadku przekazania danych osobowych, MOSiR gwarantuje każdej osobie prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 8. Każdorazowo kiedy w ramach działalności Pływalni – MOSiR pozyska dane osobowe nie będzie ich poddawał przetwarzaniu w formie profilowania.
 9. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Dyrekcją MOSiR Częstochowa pod nr.tel.: +48/34 372 07 83 lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iodo@mosir.pl.