Parkingi

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie ma w zarządzie niżej wymienione parkingi:

I. Parkingi czynne – z obsługą parkingowych MOSiR:

 1. Parking przy ul. Focha 19/21,
 2. Parking przy ul. Oleńki 10/16,
 3. Parking przy ul. Waszyngtona 5;

II. Parkingi czynne – z obsługą w parkometrach:

 1. Parkingi w Parku Wypoczynkowym “Lisiniec”: od strony ul. Św. Jadwigi oraz od strony ul. Toruńskiej (obsługiwane przez zewnętrzny podmiot),
 2. Parking przy Parku Wodnym Częstochowa i Pływalni Letniej przy ul. Dekabrystów 45;

III. Parking czynny – z obsługą w kasach obiektów lub w kioskach parkingowych:

 1. Parking przy Parku Wodnym Częstochowa i Pływalni Letniej przy ul. Dekabrystów 45;

IV. Parkingi nieczynne – wydzierżawione podmiotom zewnętrznym:

 1. Parking przy ul. Żwirki i Wigury,
 2. Parking – róg ul. Św. Jadwigi i ul. Ks. Kubiny,
 3. Parking – róg ul. Rolniczej i ul. Dekabrystów.

Na parkingach przy ul. Focha, Waszyngtona oraz przy Pływalni Letniej Dekabrystów funkcjonują samoobsługowe stacje do ładowania samochodów elektrycznych.

Kontakt:
telefon: +48/34 372 26 29, 609 805 450
kierownik parkingów: Marcin Baranowicz
e-mail: parkingi@mosir.pl

w sprawach dot. parkingu przy Parku Wodnym i Pływalni Letniej prosimy o kontakt z kierownikiem Parku Wodnego Częstochowa
telefon: +48/34 373 10 10
kierownik obiektu: Mateusz Wierzbicki
e-mail: parkwodnyczestochowa@mosir.pl

 

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Do pobrania:

 1. Regulamin parkingów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie – aktualizacja 19.05.2022 r.
 2. Regulamin Parkingu przy Parku Wodnym Częstochowa i Pływalni Letniej – aktualizacja 19.05.2022 r.
 3. Wykaz opłat za parkowanie na parkingach będących w zarządzie MOSiR w Częstochowie – aktualizacja 01.06.2024 r.