Cenniki

Miejski Stadion Lekkoatletyczny

Objaśnienia:
¹osoba z niepełnosprawnościami – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dziecko do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością (Osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu dla osób z niepełnosprawnościami. W tej sytuacji opiekun osoby z niepełnosprawnością zobowiązany jest do ustawicznego nadzoru nad tą osobą – ponadto wchodzi i opuszcza płatną strefę wraz ze swoim podopiecznym);

2karty: „Częstochowski senior”, „Rodzina+” i „Karta Dużej Rodziny” – karty uprawniające do ulg cenowych.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Przejdź na stronę Miejski Stadion Lekkoatletyczny

Pływalnia Letnia - Dekabrystów

Opłaty dodatkowe:
– za zgubienie lub zniszczenie opaski na rękę: 50,00 zł;
– za wydanie karty wspólnej płatności: 6,00 zł;
– blokada zagubionej lub skradzionej karty wspólnej płatności: bezpłatnie.

Objaśnienia:
¹osoba z niepełnosprawnościami – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dziecko do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością
(osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu dla osób z niepełnosprawnościami; w tej sytuacji opiekun osoby z niepełnosprawnością zobowiązany jest do ustawicznego nadzoru nad tą osobą – ponadto wchodzi i opuszcza strefę naliczania czasowego wraz ze swoim podopiecznym);

² karty: „Częstochowski senior”, „Rodzina+” i „Karta Dużej Rodziny” – karty uprawniające do ulg cenowych;
3 kaucje – opłaty wyłącznie gotówką, do zwrotu po oddaniu nieuszkodzonego leżaka lub chipa;
4 karta wspólnej płatności na wybranych obiektach MOSiR w Częstochowie – zasady korzystania określa odrębny regulamin.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Przejdź na stronę Pływalnia Letnia-Dekabrystów

Pływalnia Kryta "Sienkiewicz Częstochowa"

Opłaty dodatkowe:
– za przedłużony czas pobytu ponad zadeklarowany w części basenowej: 0,40 zł za każdą rozpoczętą 1 minutę;
– za wydanie karty wspólnej płatności: 6,00 zł;
– za zgubienie kluczyka do szafki: 20,00 zł;
– za zgubienie chipa – opaski na rękę: 50,00 zł;
– za uszkodzenie zamka w szafce: 100,00 zł;
– za uszkodzenie szafki: 500,00 zł;
– blokada zagubionej lub skradzionej karty wspólnej płatności: bezpłatnie.

Objaśnienia:
¹osoba z niepełnosprawnościami – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dziecko do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością (Osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu dla osób z niepełnosprawnościami. W tej sytuacji opiekun osoby z niepełnosprawnością zobowiązany jest do ustawicznego nadzoru nad tą osobą – ponadto wchodzi i opuszcza strefę naliczania czasowego wraz ze swoim podopiecznym);

2karty: „Częstochowski senior”, „Rodzina+” i „Karta Dużej Rodziny” – karty uprawniające do ulg cenowych.

3karta wspólnej płatności na wybranych obiektach MOSiR w Częstochowie – zasady korzystania określa odrębny regulamin.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Przejdź na stronę Pływalnia Kryta "Sienkiewicz Częstochowa"

Sztuczne Lodowisko

A. Sezon zimowy (Sztuczne Lodowisko):
B. Sezon letni (Boiska Wielofunkcyjne):
C. Sala gimnastyczna:

Opłaty dodatkowe:
– za przedłużony czas pobytu na lodowisku: 0,40 zł za każdą rozpoczętą 1 minutę;
– za przedłużony czas wypożyczenia łyżew: 0,20 zł za każdą rozpoczętą 1 minutę;
– za przedłużony czas wypożyczenia przyrządu do nauki jazdy na łyżwach: 0,20 zł za każdą rozpoczętą 1 minutę;
– za wydanie karty wspólnej płatności: 6,00 zł;
– za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki: 20,00 zł;
– za zgubienie lub zniszczenie chipa (transpondera) – breloka: 30,00 zł;
– blokada zagubionej lub skradzionej karty wspólnej płatności: bezpłatnie.

Objaśnienia:
¹osoba z niepełnosprawnościami – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dziecko do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością (Osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu dla osób z niepełnosprawnościami. W tej sytuacji opiekun osoby z niepełnosprawnością zobowiązany jest do ustawicznego nadzoru nad tą osobą – ponadto wchodzi i opuszcza strefę naliczania czasowego wraz ze swoim podopiecznym);

2karty: „Częstochowski senior”, „Rodzina+” i „Karta Dużej Rodziny” – karty uprawniające do ulg cenowych.

3karta wspólnej płatności na wybranych obiektach MOSiR w Częstochowie – zasady korzystania określa odrębny regulamin.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Przejdź na stronę Sztuczne Lodowisko

Pływalnia Kryta - Niepodległości

Opłaty dodatkowe:
– za przedłużony czas pobytu ponad zadeklarowany w części basenowej: 0,40 zł za każdą rozpoczętą 1 minutę;
– za wydanie karty wspólnej płatności: 6,00 zł;
– za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki: 20,00 zł;
– za zgubienie lub zniszczenie chipa – opaski na rękę: 50,00 zł;
– za uszkodzenie zamka w szafce: 100,00 zł;
– za uszkodzenie szafki: 500,00 zł;
– blokada zagubionej lub skradzionej karty wspólnej płatności: bezpłatnie.

Objaśnienia:
¹osoba z niepełnosprawnościami – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dziecko do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością (Osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu dla osób z niepełnosprawnościami. W tej sytuacji opiekun osoby z niepełnosprawnością zobowiązany jest do ustawicznego nadzoru nad tą osobą – ponadto wchodzi i opuszcza strefę naliczania czasowego wraz ze swoim podopiecznym);

2karty: „Częstochowski senior”, „Rodzina+” i „Karta Dużej Rodziny” – karty uprawniające do ulg cenowych.

3karta wspólnej płatności na wybranych obiektach MOSiR w Częstochowie – zasady korzystania określa odrębny regulamin.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Przejdź na stronę Pływalnia Kryta Niepodległości

Park Wypoczynkowy "Lisiniec"

Wypożyczalnia sprzętu pływającego
Parkingi

Objaśnienia:
¹osoba z niepełnosprawnościami – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dziecko do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością.

2karty: „Częstochowski senior”, „Rodzina+” i „Karta Dużej Rodziny” – karty uprawniające do ulg cenowych.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Przejdź na stronę Park Wypoczynkowy "Lisiniec"

Hala Sportowo Widowiskowa "Polonia"

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Przejdź na stronę Hala Sportowa Widowiskowa "Polonia"

Sala Sportowa "Częstochowianka"

Objaśnienia:
¹osoba z niepełnosprawnościami – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dziecko do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością (Osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu dla osób z niepełnosprawnościami. W tej sytuacji opiekun osoby z niepełnosprawnością zobowiązany jest do ustawicznego nadzoru nad tą osobą – ponadto wchodzi i opuszcza strefę naliczania czasowego wraz ze swoim podopiecznym);

2karty: „Częstochowski senior”, „Rodzina+” i „Karta Dużej Rodziny” – karty uprawniające do ulg cenowych.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Przejdź na stronę Sala Sportowa "Częstochowianka"

Park Wodny Częstochowa

Opłaty dodatkowe:
– za przedłużony czas pobytu ponad zadeklarowany w części basenowej: 0,60 zł za każdą rozpoczętą 1 minutę;
– za przedłużony czas pobytu ponad zadeklarowany w saunarium: 0,90 zł za każdą rozpoczętą 1 minutę;
– za przedłużony czas pobytu ponad zadeklarowany w części basenowej i w saunarium po godzinie 22.00: 5,00 zł za każdą rozpoczętą minutę;
– za wydanie karty wspólnej płatności lub karnetu dedykowanego (imiennego): 6,00 zł;
– za zgubienie kluczyka do szafki: 20,00 zł;
– za zgubienie chipa – opaski na rękę: 300,00 zł;
– za uszkodzenie zamka w szafce: 100,00 zł;
– za uszkodzenie szafki: 500,00 zł;
– blokada zgubionej lub skradzionej karty wspólnej płatności i karnetu dedykowanego (imiennego): bezpłatnie;
– za zgubienie biletu parkingowego: 50,00 zł.

Objaśnienia:

bilet ulgowy przysługuje dzieciom, które ukończyły 3. rok życia, uczniom szkół podstawowych, uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom do 26. roku życia;
 osoba z niepełnosprawnościami – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dziecko do lat 16 z orzeczona niepełnosprawnością.
(Osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu dla osób z niepełnosprawnościami. W tej sytuacji opiekun osoby z niepełnosprawnością zobowiązany jest do ustawicznego nadzoru nad tą osobą;
 karty: „Częstochowski senior”, „Rodzina+” i Karta Dużej Rodziny” – karty uprawniające do ulg cenowych;
 grupa zorganizowana – grupa dzieci lub grupa młodzieży szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych, złożona z minimum 10 osób i 1 dorosłego opiekuna;
 karnet dedykowany (imienny) ważny jest za okazaniem aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
 karta wspólnej płatności na wybranych obiektach MOSiR w Częstochowie – zasady korzystania określa odrębny regulamin.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Przejdź na stronę Park Wodny CzęstochowaPrice list of services in the Częstochowa aquatic park

Parkingi

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Przejdź na stronę Parkingów

Miejski Stadion Piłkarski

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.

Przejdź na stronę Miejski Stadion Piłkarski