Cieszymy się, że chcesz nas poznać!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Częstochowy.

42

Lat już z wami jesteśmy!

16

Tyle mamy dla was obiektów

20

Tysięcy gości rocznie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Częstochowy. Działa w formie samorządowego zakładu budżetowego i podlega Prezydentowi Miasta Częstochowy. Powstał na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy Nr 3/79 z dnia 30 stycznia 1979

Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności o charakterze użyteczności publicznej.

Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:

1) udostępnianie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz:
a) klubów i związków sportowych,
b) organizacji kultury fizycznej,
c) innych organizacji i stowarzyszeń,
d) osób fizycznych,
e) innych osób prawnych.

2) organizowanie imprez z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

Organizowanie imprez z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

Ośrodek prowadzi również, w ramach usług komunalnych, działalność gospodarczą celem uzyskania środków na pokrycie kosztów utrzymania swojej działalności i funkcjonowania zgodnie z celami statutowymi, w szczególności poprzez:

1) prowadzenie działalności usługowej,
2) organizowanie imprez: sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
3) prowadzenie działalności promujących kulturę fizyczną i turystykę,
4) prowadzenie wypożyczalni sprzętu: sportowego, rekreacyjnego i turystycznego,
5) prowadzenie innej działalności zleconej lub podejmowanej z własnej inicjatywy.

Aktualnie (stan na Luty 2021 r.) MOSiR administruje niżej wymienionymi komunalnymi obiektami użyteczności publicznej:

 1. Hala Sportowo – Widowiskowa “Polonia”
 2. Miejski Stadion Lekkoatletyczny
 3. Miejski Stadion Piłkarski – Loretańska
 4. Pływalnia Letnia – Dekabrystów
 5. Miejski Stadion “Arena Częstochowa”
 6. Sztuczne Lodowisko
 7. Camping “Oleńka” nr 76 kat. *
 8. Sala Sportowa “Częstochowianka”
 9. Pływalnia Kryta – Niepodległości
 10. Miejskie Korty Tenisowe
 11. Miejski Stadion Piłkarski “Raków”
 12. Park Wypoczynkowy “Lisiniec”
 13. Parkingi
 14. Pływalnia Letnia – Sobieskiego
 15. Pływalnia Kryta “Sienkiewicz Częstochowa”
 16. Park Wodny Częstochowa

Parkingi na terenie Częstochowy:

 1. Parking przy ul. Oleńki 10/16
 2. Parkingi w Parku Wypoczynkowym “Lisiniec”
 3. Parking przy ul. Żwirki i Wigury
 4. Parking przy ul. Waszyngtona 5
 5. Parking róg ul. Św. Jadwigi i ul. Ks. Kubiny
 6. Parking róg ul. Rolniczej i ul. Dekabrystów
 7. Parking przy ul. Focha  19/21