Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, zgodnie z § 36 Instrukcji Sposobu i Trybu Gospodarowania Składnikami Majątku Ruchomego Gminy Miasta Częstochowa, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 1502.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami mienia ruchomego Gminy Miasta Częstochowa informuje, że posiada do sprzedaży składnik majątku ruchomego w postaci – Podest ruchomy masztowy PRM-202.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie – format .doc
Ogłoszenie – format .pdf

 

Skip to content