Miasto Częstochowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie oraz Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na kolejną edycję Olimpiady Sportowej “Przełam Bariery z Liberty Częstochowa”, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 12 grudnia o godz. 10.00 w Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4.

Olimpiada ma na celu rozwijanie zainteresowań sportowych i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku a także integrację oraz wspieranie aktywności fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami. Udział w imprezie potwierdziło dwadzieścia pięć ośrodków, stowarzyszeń i szkół specjalnych, a są to:
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1
2. Częstochowskie Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło”
3. Klub Środowiskowy „Parasol”
4. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
5. Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka
6. Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa
7. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 5
8. MOPS – Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
9. Katolicka Szkoła Podstawowa Specjalna SPSK
10. Katolicka Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy SPSK
11. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Stanisława Wyspiańskiego
12. Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie
13. Szkoła Podstawowa Nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego
14. Zespół Szkół Specjalnych nr 45
15 . Zespół Szkół Specjalnych nr 28
16. Fundacja „Jurajskie Dzieci”
17. Fundacja Mozaika – Filia
18. Fundacja „Oczami Brata”
19. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Św. Jana de la Salle
20. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem
21. Niepubliczne Przedszkole Specjalne „PINOKIO”
22. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „PINOKIO”
23. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Piękny Umysł”
24. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piękny Umysł”
25. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Braci Albertynów
26. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43
27. Fundacja „Mozaika”

Uczestnicy Olimpiady wezmą udział w grach i konkurencjach sportowych w czterech kategoriach ruchowych. Podział na kategorie sprawia, że wszyscy, bez względu na stopień niepełnosprawności, mogą wziąć czynny udział w zawodach.

Organizatorzy:
Miasto Częstochowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie
Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.

Sponsor tytularny:
Liberty Częstochowa Sp. z o.o.

Partnerzy:
II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie
Zakład Cukierniczy „MICHAŚ”

Skip to content