Uprzejmie informujemy, że zwrot niewykorzystanych środków finansowych, zdeponowanych na kartach abonamentowych zakupionych przed 14.03.2020r. na Pływalni Krytej „Sienkiewicz Częstochowa” lub na Pływalni Krytej przy Al. Niepodległości możliwy będzie jedynie do 30 listopada 2024r.
Dla osób, które jeszcze nie wystąpiły o zwrot niewykorzystanych środków z kart abonamentowych, w załączeniu zamieszczamy stosowny wniosek.

Wniosek do pobrania.

Skip to content